Floby Överskottslager AB - Kombitöm läder / rep
Floby Överskottslager AB
Kombitöm läder / rep

Kombitöm läder / rep


Svenskt Tärnsjöläder.
Handsydd vid skarv, reptyglar.
Treslaget eller flätat hamprep 12mm, lädertyglar 22/25mm.
Lekare baktill på de treslagna repen, ej på flätade då de ej tvinnar sig.

Ca-längd inom parentes.
Bild visar treslaget rep.
1650 SEK