Floby Överskottslager AB - Vikt av järn m/ä
Floby Överskottslager AB
Vikt av järn m/ä

Vikt av järn m/ä


Äldre järnvikt / decimalvikt.
2:a klass (blyplombering saknas), viktgradering är därför ej exakt.
Knopphandtag.
Rost finns.
Skick varierar.
50 SEK